Kultur arrangementer - En vigtig del af dine basale menneskelige og sociale behov

Kulturelle arrangementer som kunstudstillinger eller museumsbesøg hjælper os til bedre at forstå verden og vores omgivelser. Samtidig bidrager til at dække nogle helt basale menneskelige og sociale behov.

Dame på kunstudstilling

Opprioriter kulturelle oplevelser

Mennesket kan godt leve af kærlighed og kildevand – i hvert fald i en kortere periode. Senere må der nødvendigvis noget mere til. Det må være både i fast form og i mere overført betydning.

Der må noget fast føde og nogle basale former for behovsdækning til. Når de er på plads, så kan behovet for nogle mere følelsesmæssige og oplevelsesmæssige sider af livet komme på banen.

De basale menneskelige behov

Øverst på en liste over behovsdækning må nødvendigvis være behovet for mad og drikke. Ret vigtigt punkt. Uden mad og drikke, duer helten ikke, som man siger. Men selv en anti-helt duer ikke til ret meget, hvis ikke han indtager noget føde.

Alle øvrige behov er på ingen måde livstruende, hvis ikke de bliver opfyldt. Resten er bare “nice to have”.

Det sociale behov

Et menneske har ikke godt af at være alene – i hvert fald ikke konstant. Vi er sociale væsner, og derfor synes de fleste om at have nogle sociale relationer. Det kan være nogle temmelig perifere relationer, eller det kan være nogle helt tætte bånd, som de opleves i en familie.

Sociale relationer er et vigtigt behov at få opfyldt, og for de fleste mennesker er det et meget stort behov. Man kan selvfølgelig også have et udtalt behov for at være sig selv i perioder, men for de fleste er nærhed lig med tryghed.

Tryghed er jo også i sig selv et vigtigt behov at få opfyldt. Den tryghed opleves stærkest i selskab med nære relationer.

Kultur og behovet for åndelighed

Selv om de fleste i vores del af verden erklærer sig for ikke-religiøse, så har rigtigt mange alligevel et vist behov for noget åndeligt. Den åndelige dimension af livet bør man ikke undervurdere.

Er du troende, så er din religion en meget vigtig og integreret del af dit liv og dine værdier.

Filosofiske overvejelser, overtro og troen på, at der er mere mellem himmel og jord er af den samme skuffe.

Det, vi tyr til, når vores viden og fornuft ikke slår til. Det, der kan være en støtte, når vi har brug for, at der findes noget i verden, der er større end os selv. Deri ligger det åndelige.

Behovet for skønhed

For mange er det vigtigt at omgive sig med skønhed. Man vil gerne vise den smukkeste side af sig selv -både opførsels- personlighedsmæssigt og udseendemæssigt.

Man vil også gerne indrette sit hjem så ryddeligt og smukt, at det er en fornøjelse at opholde sig der.

Mennesket har altid pyntet sig. Man har også altid bestræbt sig på at indrette sig pænt og hyggeligt – og med genstande, som ingen praktisk betydning har.

Det er her, behovet for skønhed viser sig.

Det ses også i endnu større skala, når vi rykker uden for hjemmets fire vægge. I vores nære omgivelser gøres der også meget ud af, at der er pænt.

I bybilledet er bygninger og anlæg udformet, så skønheden også har noget at sige.

Mand på museumsbesøg
Publikum i teateret

Behovet for kultur

Kultur er mange ting. Det kan være mere eller mindre alvorligt, det kan have en praktisk betydning, men oftest har det ikke.

Det kan være til pynt alene, eller det kan være til debat og provokation.

Kulturbegrebet er meget bredt, ligesom kunstbegrebet kan defineres på et utal af måder. Kulturens og kunstens stemme spænder over hele skalaen.

Men sikkert er det, at det udfylder en vigtig rolle i mange menneskers liv.

Vi kunne fint leve uden kunst og kultur. Det ville de færreste nok foretrække – men du dør ikke, hvis du lever helt uden nogen former for kultur eller kunst.

Kulturelle arrangementer

Der finder et hav af kulturelle arrangementer sted dagligt, hvis vi ser det på landsplan. Hvorfor er vi så vilde med kunst og kultur herhjemme? Nu er den passion jo ikke noget unikt for Danmark. Vi adskiller os nok ikke så meget i forhold til andre landes befolkninger, når det kommer til at nyde kunst og kultur.

Det ligger dybt i mennesket, at vi gerne vil opleve sådanne arrangementer. Vi nyder gerne alle mulige udstillinger, forestillinger, koncerter, udsmykninger og så videre. Nogen selvfølgelig mere end andre.

Fra samfundets og mange kunstneres side ønskes der også, at så mange mennesker som muligt får glæde af disse arrangementer. Man vil gerne nå ud til alle. På den måde skal det ikke være den enkeltes økonomiske formåen, der er afgørende for, om vedkommende får nogen kulturelle oplevelser.

Nogle museer kører med gratis-dage, nogle er altid gratis og ved mange forestillinger er det muligt at købe billetter til nedsat pris. Det bør ikke være økonomi, der afskærer nogen fra at få nogle kulturoplevelser.

Hvad gør kunst og kultur ved os?

Der foregår også løbende nogle arrangementer, som foregår udendørs. Til disse begivenheder kan der ofte være gratis adgang, eller de foregår simpelthen i byrummet.

Der kan også opstilles skulpturer, installationer eller permanente udsmykninger rundt omkring i byen. Til glæde for alle.

Når nu kultur og kunst ikke er et livsnødvendigt behov, hvorfor er vi så så glade for det?

En del af forklaringen ligger nok i glæden ved at betragte noget, som er smukt. Nu er ikke al kunst specielt smukt, men det rører noget i os. Det kan røre vores følelser – af enhver slags.

Kunst og kultur kan være en stor nydelse for alle dine sanser og følelser. På den måde kan du leve med i det, du ser. Sanser og følelser er universelle, og derfor kan du også relatere til dig selv og dit eget liv, når du oplever det levede liv på anden hånd.

Om det så er teater, ballet, opera, musik, dans, billedkunst, skrivekunst, film eller en anden kunstart, så vil det, du oplever, kunne røre ved noget i dit eget liv. Det kan være med til at give dig en større forståelse for andre mennesker liv – og for dit eget liv. Det udvider din horisont og giver dig indsigt i menneskets mangfoldige facetter.

Det er jo ikke altid, at et kulturelt arrangement rører dig helt så dybt, men så kan det give dig en oplevelse på et andet niveau. Du bliver bragt ud af din hverdag og får set noget, som gør dig glad eller overrasket.

Del den kulturelle oplevelse med nogen

Kultur og kunst er godt for alle. Du kan fint nyde nogle af disse i dit eget selskab, men det er ofte som om, at oplevelsen bliver forstærket, hvis du deler den med nogen.

Det kan være sammen med en enkelt person, eller det kan være i selskab med en gruppe. Er du sammen med nogen om en fælles oplevelse, så har du nogen at dele den med. Så kan I tale sammen under oplevelsen – hvis ellers lydforholdene tillader det – og efterfølgende kan I udveksle holdninger eller følelser til det, I har oplevet sammen.

Kulturelle og kunstneriske oplevelser husker du bedre end almindelige hverdagsbegivenheder. Oplever du noget sammen med andre, så kan I også senere hen tale om det, I oplevede sammen engang.

Få mere kultur ind i dit liv

Mange ønsker sig, at de fik nogen flere kulturelle oplevelser. Skal det blive en realitet, så skal der noget handling bag dette ønske.

Der er tilbud nok, så det er i bund og grund bare et spørgsmål om at bevæge sig derhen, hvor kulturen og kunsten befinder sig.

Hold øje med, hvad der ser i din region – eller måske endnu længere væk – og se at komme afsted. Det er jo bare et spørgsmål om prioritet.

 

Denne artikel er udarbejdet i tæt samarbejde med Thorkild Agesen fra plankebord.dk.