Efterskoleophold – Oplevelser og venner for livet

En efterskole er en vidunderlig oplevelse, som vil være med til at danne dig, som person og give dig venner for livet. Læs mere om hvorfor du skal tage på efterskole.

En gammel dansk skoleform

Skole elever i klasse.

Idéen om efterskolen som vi kender den i dag opstod i 1800-tallet. Efterskolekonceptet blev i starten stærkt inspireret af Grundtvigs folkehøjskole, som henvender sig til ældre personer. Efterskole konceptet har gennem tiden udviklet sig meget, siden konceptet først blev afprøvet i Sønderjylland. 

I slutningen af 1800-tallet blev efterskoler oprettet som kostskoler, men gennem tiden har efterskolerne fået lov til, at tilbyde alle folkeskolens afgangsprøver. Det faglige niveau på en efterskole kan derfor anses på at være nogenlunde ligeværdige med de traditionelle folke- og privatskoler i samme klassetrin. 

I 2018 var der hele 29.206 elever tilmeldt efterskoler, hvilket er det højeste antal elever nogensinde. Dette tal viser hvor voldsomt populært efterskolekonceptet er blevet blandt de unge i henholdsvis 9. og 10. klassetrin.

Hvem kan tage på efterskole?

Silhouet af hoppende pige med armene i vejret

Det første krav for at deltage i en efterskole er, at du enten skal gå i henholdsvis 8., 9., 10. eller 11. klassetrin. Samtidig skal man være mellem 14 og 18 år. I nogle få særlige tilfælde kan man også blive tilmeldt en efterskole selvom man er fyldt 18 år, hvis man medregnes efter regler fastsat af ministeren. 

I princippet kan alle som opfylder overstående krav gå på en efterskole, men dette er kun de formelle krav. Udover krav til klassetrin og alder er der også økonomiske krav, da det koster penge at gå på en efterskole. Man kan ofte beregne prisen på efterskolens hjemmeside, hvilket kan ses på denne idrætsefterskole i Herning området

Heldigvis er alle danske elever sikret elevstøtte fra staten, hvilket er positivt for dig. Denne elevstøtte afhænger af dine forældre eller husstandens indkomst to år før man skal gå på efterskole. Dog er efterskole stadig en dyr affære, som oftest skal planlægges flere år frem for at kunne betale hele prisen for et efterskoleophold. 

En helt speciel skoleform

Piger grinende rundt om bord med laptops fremme.

Hvad er det, som gør efterskoler helt speciel? Mange vil ofte tænke på overnatninger, som noget af det første, men det er langt fra det eneste specielle. Elevernes ophold efterfølger blot efterskolernes hovedpointe – At give personlig dannelse, skabe et stærkt fællesskab for livet og lade elever fordybe sig i interessante emner.

Efterskolen hjælper eleverne med at opbygge deres identitet og personlig dannelse. Når man går på efterskole, vil man blive eksponeret overfor mange mennesker, som man normalt ikke ville møde. De andre elever vil ofte have vidt forskellige baggrunde med vidt forskellige personligheder, hvilket hjælper deres fælles forståelse for omverden. 

Pligter er også en fast del af at gå på efterskole. Efter man har været på efterskole, vil man tit være mere disciplineret end tidligere. Pligterne og ansvaret indebærer madordninger, oprydning af egne- og fællesarealer. Gennem en længere periode lærer eleverne altså at tage ansvar for andre end dem selv. 

Når man hele tiden er sammen med andre, er det næsten uundgåeligt at få en masse gode venner. På efterskolen bygger man hurtigt et stærkt fællesskab og lærer hinanden, at kende på en helt anden basis end normalt. Det stærke fællesskab er ofte en af grundende til, at venskaberne holder resten af livet.

En af grundende til, at eleverne bor på skolen modsat traditionelle skoleformer er, at man får muligheden til at danne tætte rammer med klassekammeraterne og faget, som man vil fordybe sig i.

Hvis din valgte efterskole har en af dine interesser som emne, så har du alverdens tid til at fordybe dig, som aldrig før. Du vil få muligheden for at være i et særligt fællesskab med samme interesser som dig. Det gode samvær vil hjælpe dig fremad og styrke din motivation for interessen.

Er efterskolen det rette valg?

Dreng rækker hånden op ved undervisning.

Hvis din families økonomi kan holde til det og eleven gerne vil gå på en efterskole, så vil jeg helt klart anbefale det. Efterskolen er en fantastisk mulighed for, at eleven kan fordybe sig i alle sine fritidsinteresser og danne sig både fagligt og socialt. Derudover vil eleven lære at blive mere ansvarsbevidst, da man får en lang række pligter og regler på en efterskole. Modsat en traditionel skolegang, så har eleven muligheden for at danne helt specielle venskaber, som ofte holder resten af livet. Når eleverne tilbringer så meget tid sammen og kan samles rundt om en fælles interesse, så går der ikke lang tid før, at man bliver rigtig nære. Hvis eleven ikke ser noget behov for at gå på en efterskole, så vil jeg ikke anbefale det, da der er et begrænset antal elever hvert år, som kan tilmeldes en efterskole. Derudover koster efterskolen en god sum penge, hvilket taler imod efterskolen, især hvis eleven ikke har lyst til at deltage i en efterskole.